Water Natuurlijk teleurgesteld over terugtrekking Koersdocument Vecht

de Vecht
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het Koersdocument Vecht is opgesteld om richting te geven aan de ontwikkeling van de Vecht tot een veilige en levende rivier. Water Natuurlijk vindt het zeer teleurstellend dat er op 7 maart vanuit de landbouwhoek bezwaar werd gemaakt. Toen de stemmen dreigden te staken, heeft het Dagelijks Bestuur het stuk tot nader orde teruggetrokken.

Het Koersdocument Vecht is samen met het waterschap Vechtstromen opgesteld. Het beschrijft de Vecht als compleet riviersysteem en geeft op basis van een stip op de horizon (2050) adviezen welke stappen richting 2030 gezet kunnen worden om daar te komen.

Kansrijke bouwsteen voor PPLG

Fractievoorzitter Obe Brandsma gaf aan dat Water Natuurlijk zich goed kan vinden in het Koersdocument als richtinggevende visie voor de Vecht. De waterthema’s hebben vanuit de Watervisie en het Waterbeheerprogramma hierin uitwerking gekregen. Een ontwikkeling naar een veilige en levende rivier, waar vissen vanuit zee kunnen optrekken tot in de haarvaten van het systeem. Het koersdocument kan goed worden gebruikt als input voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Dit zal kansen bieden om onze waterdoelen versneld te realiseren. Een goede samenwerking met onze partners en een integrale aanpak kan ook kosten besparen. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap hier pro-actief in moet handelen als waterautoriteit.

Landbouw blokkeert vaststelling

Vanuit de landbouwhoek van de waterschapspartijen werd bezwaar gemaakt tegen mogelijke extensivering van de landbouw in het Vechtdal. Mogelijk dat bij de weerstand ook de aankomende verkiezingen een rol hebben gespeeld. Omdat de stemmen dreigden te staken, heeft het Dagelijks Bestuur het stuk tot nadere orde teruggetrokken. Waterschap Vechtstromen heeft wel ingestemd met het stuk. Toch wel beschamend dat dit bij Waterschap Drents Overijsselse Delta niet is gelukt.