Water Natuurlijk wil klimaatsubsidie voortzetten

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met de subsidieregeling Klimaat Actief! ondersteunt het waterschap particuliere initiatieven om effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden. Wegens groot succes was de regeling dit jaar in mei al uitgeput voor de rest van het jaar. Naar aanleiding van vragen van onder meer Anna Veldhoen van Water Natuurlijk gaf de portefeuillehouder aan dat een doorstart waarschijnlijk mogelijk is. Ook is er voor 2021 weer budget gereserveerd.

De regeling werd in 2017 naar volle tevredenheid van Water natuurlijk ingevoerd. Sindsdien is de regeling uitgegroeid tot een groot succes! Zo maakt het waterschap samen met burgers onze leefomgeving meer klimaatbestendig. Maar dat is natuurlijk niet alles: de regeling Klimaat Actief! draagt ook positief bij aan de zichtbaarheid van het waterschap, juist doordat dit zo’n laagdrempelige, toegankelijke regeling is. De regeling verbindt het waterschap met de inwoners en is belangrijk voor hun bewustwording van klimaatverandering. Niet alleen in directe relatie met water maar vaak ook in bredere zin. Punten waarvoor Water Natuurlijk zich al jaren hard maakt.

Voortzetting regeling

Water Natuurlijk was zeer teleurgesteld over de sluiting van de regeling voor 2020, omdat het budget was uitgeput. Daarom vroeg Anna Veldhoen het Dagelijks Bestuur tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 30 juni 2020 te zoeken naar mogelijkheden om de regeling toch voort te zetten. Die mogelijkheid is zeer waarschijnlijk gevonden: de provincie Overijssel zou bereid zijn via een subsidie aan het waterschap de aanvragen waarvoor onvoldoende budget beschikbaar was alsnog te honoreren. Ook met de provincie Drenthe wordt hierover overleg opgestart. Water Natuurlijk hoopt natuurlijk op een positieve uitkomst, om zo burgers beter in staat te stellen bij te dragen aan een klimaatbestendige leefomgeving.