Waterschap gaat de scholen in

Water Natuurlijk vindt watereducatie belangijk.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Nederlanders weten te weinig over het werk van waterschappen. En ze zijn zich onvoldoende bewust van de inspanningen die nodig zijn voor goed waterbeheer. Educatie is een belangrijk middel om aan die kennis en dat bewustzijn te werken. Daarom was het Uitvoeringskader Educatie een belangrijk agendapunt op de laatste AB-vergadering van 2016.

Water Natuurlijk was blij met het stuk: duidelijk wordt nu waar de speerpunten liggen en wat we ervoor uitgeven. Educatie is al lang een aandachtspunt in het beleid van de voorlopers van Drents Overijsselse Delta. Maar het ontbrak nog aan een richtinggevend stuk waar het nieuwe waterschap de komende jaren mee aan de slag kan. Dat stuk is er nu.

Focus

De focus ligt op het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het aanbod van het waterschap wordt afgestemd op de behoeften van de leerlingen/studenten én op de docenten. Dus worden er op verzoek gastlessen of -colleges en excursies aangeboden. Voor docenten kunnen workshops en masterclasses worden georganiseerd. Stages en leeropdrachten zijn ook belangrijk. Voor het basisonderwijs ligt de nadruk op het beschikbaar hebben van lesmateriaal.

Vraaggericht

Namens Water Natuurlijk benadrukte Piet de Noord het belang van educatie. Hij riep op niet teveel van uit het waterschap te redeneren, maar vooral aan te sluiten bij de vragen en behoeften van het onderwijs zélf. Hij ondersteunde de nadruk op de jongvolwassenen in VO, MBO en HBO.
Er is in de periode 2017 – 2020 jaarlijks 200.000 euro beschikbaar. In tegenstelling tot enkele andere fracties vindt Water Natuurlijk dat zeker niet te veel.