Waterschap trekt geld uit voor verkiezingen 2019

Stem groen, stem Water Natuurlijk!
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De communicatie over de verkiezingen moet na de jaarwisseling al opgepakt worden. Om te beginnen moeten onze inwoners weten dat ze zich kandidaat kunnen stellen. Water Natuurlijk was tevreden met de voorgestelde aanpak die 19 december op de agenda van het AB stond. Een werkgroep uit het Algemeen Bestuur houdt een vinger aan de pols.


De verkiezingen voor de waterschappen vallen ook dit keer weer samen met de verkiezingen voor provinciale staten. Anders dan de gemeenten en de provincies, moeten de waterschappen zélf de kosten voor de verkiezingen dragen. De gemeenten organiseren de verkiezingen, en Drents Overijsselse Delta moet meer dan 900.000 euro uittrekken om de gemeenten te vergoeden voor de gemaakte kosten.

Diversiteit nodig

Water Natuurlijk vindt het van belang dat tijdig gestart wordt met de communicatie over de verkiezingen. Nog steeds zijn onze inwoners nog onvoldoende op de hoogte van de verkiezingen. Met het voorstel om 170.000 euro beschikbaar te stellen voor de communicatie kon Piet de Noord namens Water Natuurlijk dan ook van harte instemmen.
Het waterschap wil om te beginnen duidelijk maken dat je je kandidaat kunt stellen. Verschillende fracties vonden dat vooral een zaak van de partijen zélf. Water Natuurlijk vindt dat het óók een zaak van het waterschap is: er kunnen immers ook andere partijen meedoen dan nu in het bestuur zitten. Bovendien is het Algemeen Bestuur nu niet direct een afspiegeling van de samenleving: vrouwen zijn met 10 procent van de leden zwaar ondervertegenwoordigd, en jongeren ook.

Lagere kosten

Een werkgroep uit het AB, waarin Piet de Noord Water Natuurlijk vertegenwoordigt, zal het hele communicatieproces begeleiden. Het budget dat nu beschikbaar is (100.000 euro voor externe kosten, 70.000 euro voor de inzet van eigen personeel) is ruim lager dan wat de beide waterschappen 4 jaar geleden samen aan de verkiezingen besteedden. Dat is één van de voordelen van de fusie.

Doe mee!

Wie meer wil weten over het besturen van het waterschap, of misschien zelfs overweegt om kandidaat te worden voor Water Natuurlijk, wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de fractie. We vertellen graag wat het betekent om een “groene waterschapsbestuurder” te zijn, en hoe je je kunt voorbereiden op een kandidaatstelling.