Hoeveel schoner moet het water nog?

rioolwaterzuivering Kampen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: “Waterschappen investeren steeds in nieuwe zuiveringsmethoden voor het afvalwater. Is het water op een gegeven moment niet schoon genoeg? Kun je het geld voor die investeringen niet beter voor andere dingen gebruiken?”

Het Nederlandse water is op heel veel plekken nog lang niet schoon genoeg om een ecologisch gezond systeem te dragen. Begin deze maand verscheen een rapport van de Europese Commissie over hoe de verschillende Europese lidstaten de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Overstromingsrichtlijn hebben geïmplementeerd en wat er nog moet gebeuren om tot een goede ecologische status te komen. Die is ook in Nederland nog niet goed genoeg.  Dat betekent dat we door moeten gaan met naar betere techniek te zoeken. Als we er dan voor zorgen dat de waterschappen energieleveranciers worden en daarmee klimaatneutraal werken, zijn we uiteindelijk zelfs goedkoper uit.

Preventie

De Europese Commissie vindt dat Nederland een duidelijker strategie moet ontwikkelen om vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Behalve het landbouwgif komen er ook nieuwe stoffen bij die het water vervuilen. Denk aan hormonen en medicijnen die schadelijk zijn voor natuurlijk functionerend en gezond water. Ook daarom zijn nieuwe technieken nodig om deze nieuwe stoffen uit het water te halen. Al blijft Water Natuurlijk voorstander van preventie: wat er niet in komt, hoef je er ook niet uit te zuiveren. Voorlichting over de effecten van het doorspoelen van medicijnen voor de waterzuivering blijft daarom belangrijk.