Weer een stap naar energieneutraliteit

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Energieneutraal zijn in 2025: dat is het streven van Waterschap Drents Overijsselse Delta. In januari werd de motie van Water Natuurlijk daarover aangenomen, nu stond een plan voor zonnepanelen op de agenda van het Algemeen Bestuur.

Het voorstel betrof zonnepanelen op het hoofdkantoor en de fietsenstalling van het waterschapsgebouw, en op dak van de schakelruimte van de rioolwaterzuivering in Beilen. Fractievoorzitter Marion Wichard stemde namens Water Natuurlijk graag in met de plannen. De fractie is blij dat er voortgang is in de ambities voor een duurzamer waterschap. Los daarvan zou het waterschap een dief van eigen portemonnee zijn als het dit zonnepanelenproject níet zou doen. Dergelijke investeringen verdienen zich vaak al in een jaar of zeven terug.

Eén verzoek had de fractie nog: maak niet alleen in de hal van het gebouw zichtbaar hoeveel energie er wordt opgewekt, maar ook op de website en het intranet van het waterschap. Dat kan medewerkers en sitebezoeker inspireren om ook zelf op duurzamer energie over te gaan.

 

Met ingang van september 2017 worden de vergaderingen van Waterschap Drents Overijsselse Delta rechtstreeks via internet uitgezonden. De opnamen zijn naderhand terug te vinden op de site van het waterschap. Per agendapunt kunnen de fragmenten worden teruggekeken. Klik hier voor de pagina met alle informatie over de vergadering van 26 september.