weerstandsvermogen

Weerstandvermogen Waterschap DODelta geactualiseerd

Om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen, is het belangrijk dat het Waterschap voldoende weerstandsvermogen reserveert. In de Algemeen Bestuursvergadering van 20 oktober stemde Water Natuurlijk in met de actualisatie en een jaarlijkse herijking.

Water Natuurlijk akkoord met béétje hoger weerstandsvermogen

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een algemene reserve van € 5,7 miljoen. Dat geld is nodig om onverwachte tegenvallers op te vangen. Nu de financiële risico’s, vooral door de grote dijkverbeteringen toenemen, wil het Dagelijks Bestuur dat bedrag verhogen tot € 6,18 miljoen. Water Natuurlijk kan daarmee instemmen, maar waarschuwt wel dat we niet te veel moeten oppotten.