Actueel

Jan Terlouw is opnieuw boegbeeld voor Water Natuurlijk in de campagne voor de waterschapsverkiezingen.

Jan Terlouw over Water Natuurlijk

Wie Jan Terlouw heeft gemist bij de campagnestart van Water Natuurlijk Groot Salland, kan hem nu via YouTube horen en zien. In een korte video vertelt hij waarom Water Natuurlijk zo’n belangrijke partij is in de waterschappen. 

Kandidaat Ed Piek is ook lid van de vrijwillige hoogwaterbrigade.

Wat vinden jullie van de dijkwacht?

De uitgebreide vraag is: “Ik ben met veel plezier dijkwacht en probeer uit te zoeken of waar ik stem nog invloed heeft op mijn vrijwilligersfunctie bij de waterschappen. Maar in jullie programma kan ik er niets over vinden. Kunnen jullie die vraag beantwoorden?”

Boetelerveld

Wat gaan jullie doen aan de waterkwaliteit?

De uitgebreide vraag is: “Wat gaan de gekozen bestuurders doen aan de matige tot slechte biologische en ecologische waterkwaliteit (zie kaart). Wat er in het verkiezingsprogramma staat lijkt me ontoereikend. Veel staat of valt met handhaving van overbemesting en aanscherpen van de regels voor bescherming van watergangen tegen ongebreidelde toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (zowel spuiten als uitspoelen van zadencoatings). Ik zie de laatste tijd om mij heen geen verbetering, eerder een verslechtering.”

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland

Wat zijn de voordelen van de fusie?

De uitgebreide vraag is: “Onlangs heeft het waterschapsbestuur groen licht gegeven voor een fusie met Reest en Wieden. Kunt u mij vertellen waarom u daar mee heeft ingestemd en wat de voordelen zijn voor de ingezetenen van Groot Salland?”