Actueel

Water Natuurlijk heeft tegen de fusie van Groot Salland met Reest en Wieden gestemd.

Water Natuurlijk stemt niet in met fusie

De fractie van Water Natuurlijk Groot Salland heeft tegen de fusie met waterschap Reest en Wieden gestemd. Er zijn nog teveel onzekerheden, onder meer over de toekomstige tarieven voor de inwoners van Groot Salland. Bovendien zou het nieuwe waterschap qua oppervlak het tweede in Nederland zijn, en dat vraagt om meer borging van maatwerk en kleinschaligheid.

Hoe zit het nou echt met de veiligheid van de dijken?

De dijken in Groot Salland zijn beter dan we eerst dachten, maar het is nog even afwachten of ze goed genoeg zijn volgens de nieuwe normen die in 2017 bekend worden. Water Natuurlijk heeft gepleit voor zorgvuldige communicatie over wat die technische feiten in de praktijk betekenen voor de bewoners achter die dijken.

Water Natuurlijk wil klare taal

Soms zit het mee, soms zit het tegen bij de kosten voor een project. In het eerste geval heet dat ‘verlaging van het krediet’, in het tweede geval noemt het bestuur dat ‘actualisatie van het krediet’. Verhullend taalgebruik waar Water Natuurlijk geen voorstander van is.