Maak kennis met onze ambassadeurs!

Water Natuurlijk kan rekenen op de steun van vele prominenten: landelijke kopstukken zoals Jan Terlouw en Marian Minnesma. Meer informatie over hen is te vinden op de landelijke site.

Maar ook regionaal krijgt Water Natuurlijk steun. Maak hier kennis met de ambassadeurs -in willekeurige volgorde- in ons eigen Drents Overijsselse Delta-gebied.

Hanneke Rademaker
Coördinator vrijwilligers van de Veldschuur Hanneke Rademaker
"Water is belangrijk voor ons, maar ook voor de natuur. Waar dat kan, moeten we dus onze stem laten horen."
Wybren Bakker
Lijsttrekker D66 Overijssel Wybren Bakker
"Het waterschap speelt een belangrijke rol in het sterk en duurzaam maken van Overijssel."
Mark Tuit
Directeur IVN Noord Mark Tuit
"Water is zoveel meer dan alleen de kerntaken van een waterschap."
Annemieke Traag
Gedeputeerde voor D66 provincie Overijssel voor energie, milieu en Europa Annemieke Traag
"Schoon water is van levensbelang voor onze aarde. De waterschappen vervullen hierin een cruciale rol."
Thomas Walder
Wethouder o.a. Economie, Werk, Recreatie & toerisme en Internationaal beleid, voor D66 in Deventer. Thomas Walder
"Nederland leeft al eeuwen met het water. Maar dat gaat niet vanzelf!"
Trijn Jongman
Wethouder voor de PvdA, gemeente Steenwijkerland Trijn Jongman
"Natuur en het herstel van de biodiversiteit zijn prima geborgd bij Water Natuurlijk."
Hans Kuipers
Fractievoorzitter en lijsttrekker GroenLinks Drenthe Hans Kuipers
"Willen we klimaatverandering echt aanpakken, is verandering nodig: ook in de waterschappen."
Michiel Bussink
Auteur en adviseur Michiel Bussink
"Schoon water, een mooi en natuurrijk landschap en een productieve landbouw kunnen heel goed samen gaan."
Manouska Molema
Lijsttrekker GroenLinks Overijssel Manouska Molema
"Iedereen verdient schoon water, nu en in de toekomst."
Annemieke Wissink
Lijsttrekker PvdA Overijssel Annemieke Wissink
“Water is van groot belang voor mens en natuur. We kunnen niet zonder. Schoon en veilig water is geen vanzelfsprekendheid, dit vraagt om een sterke inzet in het waterschap.”
Anry Kleine Deters
Lijsttrekker D66 Drenthe Anry Kleine Deters
"Schoon water, van en voor iedereen! Het klimaat verandert en vraagt innovatieve en duurzame oplossingen. Kies voor de toekomst, voor voldoende, schoon en veilig water."
Dennis op den Dries
Wethouder voor o.a. klimaat&energie, duurzaamheid, natuur&landschap en water, voor GroenLinks in Hellendoorn. Dennis op den Dries
"Alles begint met water. Water verdient het dan ook om met het grootste respect behandeld te worden."