Nieuws

schouwpad

Robuust systeem waterschapszorg met oog voor klimaatverandering

Beperken we ons tot de hoofdaderen of sturen we tot op de haarvaten van het watersysteem? Dat was de centrale vraag bij het beleidsvoorstel waterschapszorg. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk op 31 oktober ingestemd met het voorstel voor een robuust systeem waarbij de waterdoelen leidend zijn en de uitvoering voldoende ruimte biedt om in te spelen op de klimaatverandering.