Geld voor bronaanpak medicijnresten

medicijnen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met een brief was het Algemeen Bestuur geïnformeerd over een bedrag van 30.000 euro dat het DB had uitgetrokken voor bronaanpak van medicijnresten in het rioolwater. In de vergadering van 28 april lichtte portefeuillehouder Marion Wichard dat kort toe.

Belangrijkste vraag in het Algemeen Bestuur was wat de mogelijke partners bijdragen aan het project. Uit de toelichting bleek dat dat niet op voorhand te bepalen is. De eerste fase, het onderzoek, zal de actuele situatie in kaart brengen, daarna pas kan bepaald worden wat de acties en daarmee ook de kosten voor de tweede en derde fase zijn. Uitgangspunt is dat andere belanghebbende partijen als provincie, drinkwaterbedrijven en de zorgsector ook een bijdrage leveren. Volgens Dagelijks Bestuurslid Marion Wichard laten ervaringen met het project Medischoon in het noorden van Nederland zien dat er veel enthousiasme is om dit gezamenlijk op te pakken.
Het voorstel is een uitvloeisel van het bestuurlijk convenant ‘Netwerk Medicijnresten, ketensamenwerking zorg– en watersector’ dat in november 2019 ook door Waterschap Drents Overijsselse Delta is ondertekend.

Speerpunt voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is blij met het besluit van het Dagelijks Bestuur omdat schoon en gezond water een van de speerpunten voor Water Natuurlijk is. Dan gaat het om innovatieve methoden om water te zuiveren van medicijnresten en andere vreemde stoffen, maar zeker ook het zuiveren bij de bron.