medicijnresten

medicijnen

Geld voor bronaanpak medicijnresten

Met een brief was het Algemeen Bestuur geïnformeerd over een bedrag van 30.000 euro dat het DB had uitgetrokken voor bronaanpak van medicijnresten in het rioolwater. In de vergadering van 28 april lichtte portefeuillehouder Marion Wichard dat kort toe.

Water Natuurlijk wil bronaanpak watervervuiling door “nieuwe stoffen”

In een themabijeenkomst werden bestuursleden van het waterschap op 9 november geïnformeerd over de mogelijke aanpak van zogenaamde nieuwe vervuilende stoffen. Water Natuurlijk-fractieleden Piet de Noord en Bert Hinnen waren hierbij aanwezig. Zij bepleitten hoge prioriteit voor aanpak van de vervuiling bij de bron.