Jaarrekening 2017: geld over door achterblijvende investeringen 

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het was al geen nieuws meer: het waterschap kon in 2017 de ambitieuze plannen niet waarmaken. Vooral de investeringen (in het watersysteem en in de waterzuivering) bleven achter. Eind vorig jaar werd al gemeld dat er waarschijnlijk 7,8 miljoen euro minder zou worden uitgegeven; bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 bleek dat die verwachting klopte.

Je kunt er heel positief naar kijken: in het tweede fusiejaar worden de voordelen zichtbaar. Drents Overijsselse Delta werkt efficiënter, geeft minder geld uit. Fijn voor de belastingbetaler, voor ons allemaal dus. Maar er is ook een andere kant aan de medaille. Het waterschap staat voor grote opgaven, onder meer door het veranderende klimaat. Er zou in 2017 volgens de plannen voor 70 miljoen worden geïnvesteerd, maar het werd 35 miljoen.

Niet inleveren op ambities

Dat is niet altijd erg, sommige investeringen vielen goedkoper uit, andere bleken bij nader inzien overbodig. Maar het grootste deel verschuift dan naar de komende jaren. Alle reden dus om realistischer, maar niet minder ambitieus te gaan begroten. Fractievoorzitter Marion Wichard ging daar bij de algemene beschouwingen vorig jaar al op in. Piet de Noord kon bij de behandeling van de jaarrekening 2017 in dat opzicht geen nieuwe gezichtspunten meer naar voren brengen. Wel constateerde hij tevreden dat de verslaggeving aan helderheid gewonnen had, en dat de accountant een goedkeurende verklaring had afgegeven.

Eerste Bestuursrapportage 2018: het werk ligt op schema

Met de jaarrekening werd ook de eerste rapportage over 2018 besproken. Die bracht weinig verrassingen. Het werk ligt op schema, er zijn op dit moment geen financiële mee- of tegenvallers te verwachten.