Meer aandacht voor biodiversiteit bij verandering waterschapszorg

maaisel
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de komende jaren gaat er in ons gebied veel veranderen. Op sommige plaatsen waar nu nog het waterschap zélf verantwoordelijk was voor het onderhoud, moeten de aanliggende eigenaren dat nu zelf oppakken, en andere plaatsen is het andersom. Voor het zover is, moeten die wateren hier en daar ook nog opnieuw worden ingericht. Dat geeft kansen om aan biodiversiteit te werken, vindt Water Natuurlijk.

In 2017 stelde het AB van Drents Overijsselse Delta het beleid voor de Waterschapszorg vast. Er waren flinke verschillen tussen de beide voorlopers in de omvang van de waterschapszorg: wat doet het waterschap en wat doen de aanliggende eigenaren zelf. En: controleert het waterschap dan of die eigenaren het onderhoud goed hebben uitgevoerd (de zgn. schouw) of niet. Eerder deed Obe Brandsma daar al uitgebreid verslag van.

Inwoners niet vergeten

In de AB-vergadering van 10 juli lag er een draaiboek klaar voor deze grote operatie. Een knap stukje werk. Het is de bedoeling dat de bedoeling dat vanaf 2019 in vier jaar het nieuwe beleid wordt ingevoerd. Er verandert veel: het onderhoud van 224 kilometer watergang gaat van het waterschap over naar de eigenaren, 183 kilometer gaat in omgekeerde richting. Logisch dat de communicatie een belangrijk hoofdstuk is in het draaiboek. Je zult goed moeten uitleggen aan een eigenaar waarom hij of zij nu ineens het werk moet doen wat vroeger door het waterschap gedaan werd. Piet de Noord riep namens Water natuurlijk het Dagelijks Bestuur op bij die communicatie niet de inwoners van ons gebied te vergeten. Dat werd toegezegd.

Kansen voor biodiversiteit

Er zullen kilometers oever op de schop gaan. Piet de Noord vroeg het DB om de kansen die dit biedt op behoud en verbetering van de flora en fauna met beide handen aan te grijpen. In het voorstel was flora en fauna erg stiefmoederlijk behandeld. Maar de portefeuillehouder zegde toe die kansen te zoeken en te benutten.

Tip: hier is het AB-voorstel te vinden, op de datum 10 juli 2018. Daar staan ook kaartjes. Goed om eens te kijken wat er in je omgeving verandert.