Nieuwe versie bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Nederland zakt al 1000 jaar door menselijke activiteiten en zal de komende decennia blijven zakken als er geen maatregelen worden genomen. Nieuwe kaarten van Deltares zijn nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker; ze laten goed zien hoeveel daling er in een gebied tot 2050 optreedt als er geen beperkende maatregelen worden getroffen.

Door voorspelde klimaatveranderingen zakken in Nederland grondwaterstanden dieper uit en neemt de oxidatiesnelheid van veen toe. Het effect hiervan is extra bodemdaling, dus bovenop de bodemdaling door waterbeheer en gaswinning. Dit wordt op een aparte kaart getoond. Het is belangrijk dat deze informatie toegevoegd is aan de klimaateffectatlas, zodat alle relevante informatie bij elkaar staat voor gebruikers.