maatwerk

Stroompje in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Regionaal maatwerk in peilbeheer

Als vervolgstap van de harmonisatie van beleid van de twee fusiewaterschappen werd 2 mei de Nota Peilbeheer aan de orde gesteld. Belangrijk uitgangspunt is regionaal maatwerk. Dat was ook een wens van Water Natuurlijk. De fractie kon instemmen met de nota.

Ontwikkeling recreatiebeleid afgetrapt

Het “recreatief medegebruik” heeft in het coalitieakkoord een duidelijke plaats. Maar de uitwerking moest nog gebeuren. En de twee voorlopers van Drents Overijsselse Delta hadden niet hetzelfde beleid. Alle reden dus om er eens aan te beginnen.