Water in de stad en investeren voor de eeuwigheid

Water in de stad - Zwolle - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De ‘denkrichting’ voor de overdracht van stedelijk water was in december al besproken, het definitieve voorstel gaf Water Natuurlijk geen reden een andere koers te kiezen. Wel vroeg fractievoorzitter Marion Wichard nogmaals aandacht voor biodiversiteit en goede communicatie met de inwoners. Daarnaast vroeg ze kritisch te kijken naar de investeringen voor nieuwe voorzieningen.

Al tien jaar geleden is wettelijk geregeld dat de waterschappen verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud van stedelijk water dat onderdeel is van het watersysteem. Door de fusie is de overname van stedelijk water in het noordelijke deel van het gebied van Drents Overijsselse Delta op een laag pitje terechtgekomen. Het gaat om zes gemeenten: in Meppel, Midden-Drenthe, Hoogeveen en Westerveld nog helemaal, in twee (Assen en Steenwijkerland) voor een deel. Water Natuurlijk vindt het nu de hoogste tijd om het te regelen. Een termijn van vier jaar is dus alleszins redelijk.

Biodiversiteit en communicatie

Op twee punten vroeg Marion Wichard nog extra aandacht: voor biodiversiteit, die ook in de stad belangrijk is en waar het waterschap een rol kan spelen in het behoud en herstel. Tweede punt is de directe communicatie met de inwoners, zeker degenen die aan te beheren watergangen wonen, maar ook degenen die klachten of vragen hebben. Portefeuillehouder Hans Pereboom erkende dat ook in de gemeenten waar de overdracht al wel heeft plaatsgevonden, het ‘loket’ niet altijd goed is geregeld. Dat zal dus in het hele gebied van Drents Overijsselse Delta worden opgepakt.

Voor de eeuwigheid

Daarnaast vroeg Marion Wichard om nog eens goed te kijken naar de miljoen euro die nodig zou zijn voor voorzieningen. Gemiddeld komt dat neer op 200.000 euro per gemeente, en dat lijkt een fors bedrag. “De gemeenten plegen nu toch ook onderhoud, zij zullen toch ook voorzieningen hebben getroffen? Werkt het waterschap zoveel anders dat er voor een miljoen moet worden geïnvesteerd?” vroeg Wichard zich af. “Of is het waterschap misschien te perfectionistisch bij het realiseren van die voorzieningen, en leggen we maaiboot-inlaatplekken en dergelijke voor de eeuwigheid aan?” De investeringsvoorstellen voor dit deel van het plan zal Water Natuurlijk te zijner tijd kritisch beoordelen.

Zie ook het eerdere bericht over stedelijk water.