Water Natuurlijk blij met aanvullend budget voor zonnepanelen

Aanleggen zonnepanelen rwzi Raalte
De aanleg van zonnepanelen op de rioolwaterzuivering in Raalte.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in de vergadering van 31 mei een aanvullend budget van ruim € 4 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van een investering in energieproductie met zonnepanelen op de resterende RWZI locaties. Water Natuurlijk is blij met dit besluit. 

Met deze extra investering kan een resultaat worden bereikt van 10 miljoen kWh aan opwek van zonne-energie, en wordt een flinke bijdrage geleverd aan het doel van energieneutraliteit in 2030. Dat doel is in 2020 vastgelegd in de Watervisie 2030 en uitgewerkt in het Beleidskader DuurzaamDoen 2022, dat afgelopen maart werd vastgesteld..

Namens de fractie van Water Natuurlijk gaf Albert Smit hiervoor ook nadrukkelijk groen licht omdat het waterschap zich financieel maximaal moet inspannen om zelf energie op te wekken. Met energieneutraliteit (2030) wordt alle energie bedoeld die het waterschap zelf verbruikt, dus elektriciteit, mobiliteit en verwarming.