Water Natuurlijk tevreden over coalitieakkoord

Hans de Jong is ook in 2015 ljisttrekker voor Water Natuurlijk Groot Salland.
Hans de Jong is ook in 2015 ljisttrekker voor Water Natuurlijk Groot Salland.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 13 mei wordt het coalitieakkoord van Water Natuurlijk, CDA, VVD en de fractie Gebouwd gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. Water Natuurlijk is tevreden over het bereikte resultaat en hoopt op brede instemming voor de inhoud en de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur. Voor Water Natuurlijk is dat opnieuw Hans de Jong.

Als grootste partij heeft Water Natuurlijk na de verkiezingen het initiatief genomen voor de coalitieonderhandelingen. De gesprekken vonden plaats onder voorzitterschap van zittend DB-lid Hans de Jong, begeleid door James van Lidth de Jeude als onafhankelijk (in)formateur. Het onderhandelingsproces was intensief, en de komende fusie met Waterschap Reest en Wieden maakte het er niet eenvoudiger op. “Enerzijds wil je continuïteit voor de korte periode tot aan de fusiedatum. Als alles volgens plan gaat, is dat al 1 januari 2016.” aldus Bert Hinnen, die voor Water Natuurlijk als onderhandelaar optrad. “Er komt veel op het bestuur af, en dan is het fijn als er ingewerkte mensen aan het roer staan. Anderzijds zijn er natuurlijk niet voor niets verkiezingen geweest. Wij wilden recht doen aan de beloften aan de kiezers en aan de verkiezingsuitslag.”

Continuïteit

Dat laatste was ook reden voor Water Natuurlijk om uit te gaan van een zetelverdeling waarbij er een meerderheid zou zijn voor de direct gekozen partijen. Dit uitgangspunt werd ondersteund door een meerderheid van de gekozen bestuurders. Met de nu voorgestelde verdeling in het Dagelijks Bestuur is dat ook het geval: drie zetels voor gekozen bestuurders en een voor de geborgde zetel gebouwd. Van de vier beoogde bestuursleden hebben er twee ervaring in het DB, een derde heeft ervaring als lid van het AB.
De coalitie van Water Natuurlijk, CDA, VVD en de geborde zetel van Gebouwd was overigens niet de enig denkbare. Hinnen verhult niet dat andere opties voor Water Natuurlijk minstens zo acceptabel waren. “Als je kijkt naar de inhoud van de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen, is ook een andere samenstelling goed denkbaar, en van onze kant hebben we steeds opengestaan voor alternatieven. Maar wij denken in deze coalitie goed te kunnen samenwerken, we zijn dus tevreden over het resultaat.”

Opmaat naar fusiewaterschap

Fractievoorzitter Marion Wichard onderschrijft het positieve oordeel van onderhandelaar Hinnen. “Onze kiezers zullen in het coalitieakkoord beslist veel herkennen van de Water Natuurlijk-standpunten. Denk bijvoorbeeld aan de Klimaatbestendige stad, duurzaamheid of een thema als modern bestuur. Ik zie het dan ook als een goede opmaat naar het bestuursprogramma voor het nieuwe waterschap.” Wanneer de gesprekken daarover, en dus ook over de samenstelling van het fusie-DB, van start gaan, is nog niet uitgekristalliseerd. Wichard: “Maar als we de ambities voor het nieuwe waterschap al in de begroting 2016 financieel vertaald willen zien 2016, zullen we snel aan de slag moeten. Misschien zelfs al voordat Provinciale Staten op 1 juli een definitief besluit nemen.”

Hans de Jong opnieuw DB-lid

De voordracht van de DB-leden vindt plaats in de Algemeen Bestuursvergadering van 13 mei. Omdat ook bij het waterschap bestuurlijke integriteit hoog in het vaandel staat, zijn alle vier de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur aan een grondige externe integriteitstoets onderworpen. “We hadden geen enkele twijfel of onze kandidaat Hans die Jong die toets zou doorstaan, en ik ben blij dat we hem nu definitief kunnen voordragen.” aldus Wichard. “Hij heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet, en veel bereikt voor onze achterban. Het is mooi dat hij nu ook kan meebouwen aan het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta.”

 

Download hier het coalitieakkoord “Water in de samenleving”.