Water Natuurlijk DODelta

Vlnr: Jan-Gerrit Zomer, Wim Konter, Jelmer Kloosterman, Piet de Noord, Hans de Jong, Aukelien van Nijen, Jacob van der Weele, Obe Brandsma, Sander Slots, Pascal Jacobs, Marion Wichard en Hans Dijkstra.

Otter, das en weidevogels terug in Vledders?

Onder leiding van terreinbeheerder Hans Dijkstra en ecoloog Jacob van der Weele van Landschap Overijssel bracht Water Natuurlijk een werkbezoek aan het gebied. Ook twee D66-kandidaten en een PvdA-kandidaat voor de Statenverkiezingen waren erbij, net als de gebiedsbeheerder van het waterschap.

Maak kennis met onze ambassadeurs

Water Natuurlijk kan rekenen op de steun van vele prominenten: landelijke kopstukken zoals Jan Terlouw en Marian Minnesma. Maar ook regionaal krijgt Water Natuurlijk steun. Maak kennis met onze ambassadeurs!

actie tegen de gaswinning door NAM en Vermilion

Noordelijk ‘Nee’ tegen nieuwe gaswinning door Vermilion en NAM

In de vier noordelijke provincies zijn allerlei initiatieven om oude gasputten te heropenen, om bestaande winning te verlengen of te intensiveren of om nieuwe putten te slaan.
Dat past niet bij de ambities van schoon water, het voorkomen van bodemdaling en het bijdragen aan verduurzaming. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta steunde daarom de actie om een tegengeluid te laten horen.