Het probleem van bodemdaling in veenweidegebieden

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bodemdaling in veenweide: wat is het probleem?  De presentatie die de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 24 oktober 2017 kregen, liet zien dat het niet alleen gaat om de kosten van waterbeheer: er zijn ook kosten rond infrastructuur (kabels, leidingen, wegen, fundering enz.).

Er zijn grote gevolgen voor de landbouw, het landschap en de natuur. Niet in de laatste plaats vanwege de CO2-uitstoot en de gevolgen daarvan voor het klimaat staat de veenweideproblematiek hoog op de agenda.

Bekijk hier de presentatie: 2017-10-24-veenweideproblematiek