Nieuws

Kostentoedeling: hoe kan het eerlijker?

Het voorstel voor de kostentoedeling dat 8 september is vastgesteld voor het fusiewaterschap, verschilt niet echt van die van de afzonderlijke waterschappen. Toch komen er flinke verschuivingen in de tarieven. In 2016 zal daarom een fundamentele discussie plaatsvinden om tot een eerlijke verdeling te komen.

Water Natuurlijk bij Water Natuurlijk

Gemaal monumentje voor fijnproevers

Het waren misschien niet enorm veel bezoekers, maar wel fijnproevers die zaterdag het gemaal Broeken en Maten bezochten. Vanuit heel Nederland en zelfs Duitsland kwamen geïnteresseerden af op dit pareltje van watercultuurhistorie.

11 september 2015: Piet de Noord (l) op werkbezoek op Kampereiland.

De uitdagingen op Kampereiland

Op vrijdag 11 september 2015 waren Marion Wichard en Piet de Noord op Kampereiland. Tijdens een lunchbijeenkomst en aansluitend enkele excursies werd duidelijk voor welke uitdagingen dit bijzondere gebied staat.

Ter inzage: ontwerpbesluit legger

Vanaf maandag 31 augustus ligt de legger oppervlaktewaterlichamen 2016 voor het beheergebied van Waterschap Groot Salland ter inzage. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze datum een zgn. zienswijze over het ontwerpbesluit indienen.