Nieuws

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland

“Hanteer spelregels fusie niet te rigide”

In de bestuursvergadering van 12 maart heeft het bestuur van Groot Salland de spelregels voor investeringsbeslissingen in de aanloop naar de fusie vastgelegd. Brenda Vrieling van Water Natuurlijk heeft ervoor gepleit de spelregels niet al te rigide te hanteren om gebiedsprocessen niet onnodig te frustreren.