Uit de fractie

People, Planet, Prosperity

Stevige ambities bij duurzaamheidsbeleid

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 31 januari het beleidskader duurzaamheid DuurzaamDOEN vastgesteld. Op het punt van energieneutraliteit mocht het wel een tikje ambitieuzer, vond Water Natuurlijk, maar over het geheel genomen is de fractie heel tevreden met het voorstel.

Acceptabel compromis over Reevediep

De dijken aan het Reevediep, de bypass van de IJssel rond Kampen, worden in beheer gegeven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de aanleg is onvoldoende rekening gehouden met de eisen van het waterschap. Water Natuurlijk stemt in met de extra kosten om dit probleem op te lossen, maar wil ook dat het waterschap leert van de gemaakte fouten.

IJsseldijk bij Olst (Water Natuurlijk)

Praat ook mee over versterking IJsseldijk Zwolle-Wijhe-Olst

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de komende jaren aan de slag om de oostoever van de IJssel tussen Zwolle en Olst te versterken. Er zijn geen acute veiligheidsproblemen, maar er zijn wel maatregelen nodig om voorbereid te zijn op een extreme IJsselafvoer en superstorm. Inwoners kunnen 1, 9 en 15 februari meepraten over de dijkverbetering.