Uit de fractie

Water Natuurlijk Groot Salland blij met nieuw beleid stedelijk water,

Water Natuurlijk juicht subsidieregeling Klimaatactieve Stad toe

Binnenkort kunnen inwoners van Waterschap Drents Overijsselse Delta subsidie krijgen voor projecten die inspelen op de klimaatverandering in steden en dorpen. Buurtverenigingen en wijkinitiatieven kunnen een bijdrage krijgen van maximaal € 5.000. Water Natuurlijk is daar erg blij mee. Zo krijgt een van onze belangrijkste agendapunten vorm.

Nieuwe aanpak waterschapszorg akkoord

Waterschapszorg gaat over het realiseren van de doelen voor waterkwaliteit, voldoende water en het voorkomen van wateroverlast voor dat deel van het watersysteem waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Water Natuurlijk ging op 28 maart akkoord met de uitgangspunten en werkwijze voor een nieuwe aanpak.