Uit de fractie

Laatste fractievergadering van 2017

Op woensdag 13 december om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de laatste keer in 2017. Belangrijkste onderwerp op de agenda is de voorbereiding van de AB-vergadering van het Waterschap op 19 december.

“Laat zien wat je doet aan duurzaamheid”

Hoe laten we onze inwoners zien wat het waterschap doet aan duurzaamheid, met welk resultaat, en niet in de laatste plaats met wie die resultaten worden bereikt? Water Natuurlijk stelde tijdens de Algemene Beschouwingen voor om jaarlijks een duurzaamheidsverslag op te stellen. Het Dagelijks Bestuur nam die suggestie over.

Stroompje in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterkwaliteit blijft bron van zorg

De kwaliteit van het water blijft een bron van zorg. Er zitten teveel ‘vreemde’ stoffen in het water, zoals microplastics en medicijnresten, maar ook bestrijdingsmiddelen. Bij de Algemene Beschouwingen bepleitte Water Natuurlijk een onderzoek naar maatregelen in de ‘haarvaten’ van het watersysteem.

schouwpad

Robuust systeem waterschapszorg met oog voor klimaatverandering

Beperken we ons tot de hoofdaderen of sturen we tot op de haarvaten van het watersysteem? Dat was de centrale vraag bij het beleidsvoorstel waterschapszorg. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk op 31 oktober ingestemd met het voorstel voor een robuust systeem waarbij de waterdoelen leidend zijn en de uitvoering voldoende ruimte biedt om in te spelen op de klimaatverandering.