ProDemos-cursus Actief voor het waterschap

verkiezingen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vorige week berichtten we over het webinar “De groene stem in het waterschap” over de waterschapsverkiezingen in 2023 en de mogelijkheid om voor Water Natuurlijk op de kandidatenlijst te komen. Inmiddels is bekend dat Waterschap Drents Overijsselse Delta ook dit keer de uitgebreide ProDemos-cursus Actief voor het waterschap gratis aanbiedt aan de inwoners van zijn werkgebied.

Het webinar van Water Natuurlijk (op 30 maart, 7 april of 20 april) is een introductie, waarbij diverse onderwerpen in vogelvlucht worden besproken, en waarbij ook de positie van Water Natuurlijk als waterschapspartij nadrukkelijk aan bod komt. Je kunt het zien als een introductie op de cursus, die uitgebreider is: in drie bijeenkomsten komt de theorie aan bod, er is een avond over debat en gesprekstechnieken, en de deelnemers wonen een vergadering van het algemeen bestuur bij.
De cursus wordt verzorgd door het onafhankelijke instituut ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

Het programma

 1. Introductie en kennismaking (woendagavond 13 april)
  Ontvangst door de dijkgraaf
  Hoe werkt het waterschap en waar werkt het waterschap aan?
  Gesprek met een aantal leden van het algemeen bestuur van het waterschap
 2. Politiek en besluitvorming (woensdagavond 20 april)
  Verkiezingen, politieke partijen en geborgde zetels
  De besluitvorming binnen een waterschap
  Vaktaal van het waterschap
 3. Het algemeen bestuur (dinsdagavond 10 mei)
  Taken en rollen van het algemeen bestuur
  De instrumenten van een algemeen bestuurslid
  Speeddaten met algemeen bestuursleden
  Financiën van het waterschap
 4. Training effectief vergaderen (woensdagavond 18 mei)
  Debat, presentatie van standpunten en gesprekstechnieken
 5. Bijwonen vergadering van het algemeen bestuur (dinsdagmiddag 31 mei)

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de cursus Actief voor het waterschap op wdodelta.nl. Daar kun je je ook aanmelden.
Vanzelfsprekend kun je met vragen ook terecht bij de fractie van Water Natuurlijk!