Waterbeheerplan

WBP

Waterbeheerplan goede basis voor ambities

In de AB-vergadering van 29 oktober heeft Water Natuurlijk ingestemd met het Waterbeheerplan 2016-2021. Het biedt een prima basis voor de ambities van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta. Wel maakte fractievoorzitter Marion Wichard enkele opmerkingen, onder meer over de klimaatactieve stad, het visbeleid, natuurbeleving en de kostenbeheersing.

waterbeheerplan Waterschap Groot Salland

Handige site voor nieuwe waterbeheerplan

Water Natuurlijk was al tevreden over de inhoud van het ontwerp-waterbeheerplan. Nog beter is dat de plannen nu via een speciale website goed toegankelijk zijn voor iedereen. Dat maakt het makkelijker om per thema te kijken wat de voorstellen precies inhouden, en om erop te reageren.