Nieuws

Hans de Jong en werkbezoek KAS Zwolle

Klimaatverandering in Zwolle: meer ambities dan geld

Zwolle is een landelijk voorbeeld van goede samenwerking bij het inspelen op de klimaatveranderingen. De Regio IJsseldelta, met Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel, ontvingen daarom graag Deltacommissaris Wim Kuijken en watergezant Henk Ovink. Water Natuurlijk –bestuurslid Hans de Jong was erbij.

Piet de Noord vice-voorzitter auditcommissie

De auditcommissie van Waterschap Drents Overijsselse Delta was voor het eerst bijeen. De vijf leden kozen uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter.  Op voorstel van Henk Holtmaat (CDA) werd Jan Visscher (SGP) gekozen als voorzitter en Piet de Noord (Water Natuurlijk) als vice-voorzitter. De commissie pakt haar taak voortvarend op.