Nieuws

Wilde bloemen

Water Natuurlijk wil ambities voorop

De zorgen die Piet de Noord in de AB-vergadering van 27 juni uitte over de jaarrekening 2016 en de eerste rapportage over 2017, waren er ook over de begrotingsbrief. Niet de ambities lijken leidend, maar menskracht en geld. De verkeerde volgorde, vond fractievoorzitter Marion Wichard.

verdeling van de uitgaven van Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Gemengde gevoelens bij jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 van Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt duidelijke dat 2016 een jaar was met twee gezichten. De fusie was dit eerste jaar succesvol. De financiële verslaggeving is op orde. Maar van de voorgenomen investeringen bijvoorbeeld is slechts 60% ook tot stand gekomen. Water Natuurlijk wil er een tandje bij.

Kampereilanden

Kampereilanden: groen licht onder voorwaarden

De bijdrage van het waterschap is maximaal 4 miljoen, ook de partners in het project dijkversterking Kampereilanden nemen hun financiële verantwoordelijkheid, en de dijk wordt ecologisch en recreatief aantrekkelijk. Onder die voorwaarden ging Water Natuurlijk in de vergadering van 27 juni akkoord met het voorstel voor dijkversterking Kampereilanden.

Afscheid van de commissies

Op 13 juni vinden de laatste twee commissievergaderingen plaats. Onderwerpen zijn onder meer de voorkeursvariant voor de stadsdijken in Zwolle en de robuustheid van de rioolwaterzuiveringen.

Water Natuurlijk ziet graag dat mensen genieten van water, zoals deze spelende kinderen.

Water-inspiratie voor verkiezingsprogramma’s

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta wil graag dat water een prominente plek krijgt in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Daarom geeft de fractie tips over wat gemeenten kunnen doen voor schoon, gezond en aantrekkelijk water. Interessant voor elke partij die hart heeft voor natuur, milieu en landschap!