Nieuws

bokashi

“Doe jij al aan Bokashi?”

Bokashi klinkt als een Oosterse vechtsport, of een Afrikaans gerecht. Maar het is een oude Japanse techniek om organische resten door fermentatie om te zetten in een bodemverbeteraar. Interessant voor boeren, maar ook voor het waterschap.

windmolens

Fractie wil aanscherping energiebeleid

n de AB-vergadering van 22 maart was een van de agendapunten de plaatsing van een windmolen in een waterbergingsgebied bij Staphorst. Water Natuurlijk stemde in met het voorstel om dit mogelijk te maken, maar koppelde er wel de vraag aan om het huidige energiebeleid aan te scherpen. Nu kwam de vraag van een marktpartij, maar het waterschap zou proactiever kunnen zijn en zelf het initiatief nemen.

Wandelen over de dijk bij Kampen

“De dijken op, de lanen in” met Wandelnet

Op zaterdag 19 maart nam Hans de Jong van Water Natuurlijk DODelta deel aan een paneldiscussie van Wandelnet. Onderwerp: het wandelen over dijken en andere particuliere terreinen, en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

‘Onzichtbare’ dijk in Zwolle op de schop

Het Waterschap DODelta houdt 7 april een inloopbijeenkomst voor inwoners van Holtenbroek over het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. Water Natuurlijk is blij dat de inwoners al in een vroeg stadium betrokken worden bij het nadenken over de verschillende alternatieven.

Water Natuurlijk vult commissies in

Het waterschap gaat dit jaar experimenteren met een nieuwe vorm van commissievergaderingen. Alle vergaderingen van de drie commissies en de themabijeenkomsten zijn openbaar; de voorzitters zijn leden van het Algemeen in plaats van het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk heeft Bert Hinnen aangedragen als commissievoorzitter.