Nieuws

Hoog water in de IJssel

Veiliger dijken, mooi landschap met HWBP

Het waterschap DOD heeft een forse opgave om de veiligheid van de dijken te versterken, vooral langs de IJssel en Vecht. Water Natuurlijk wil dat zoveel mogelijk wordt gekoppeld met andere projecten, met aandacht voor landschappelijke inpassing en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking.

Bestuursstructuur Waterschap op proef

Het voorstel voor de inrichting van het bestuurlijke besluitvormingsproces leverde veel discussie op in het AB van 23 februari. Water Natuurlijk is blij met de uitkomst: een heldere structuur, met openbare themabijeenkomsten en commissies die richtinggevend en kaderstellend zijn.

medicijnendoosjes

Komen er nu medicijnresten in mijn drinkwater?

“Ik hoorde dat de waterzuiveringsinstallatie SLIK, waarin 8 miljoen is geïnvesteerd, wordt stopgezet, omdat het te duur is, en dat de Isalaklinieken het afvalwater in de riolering dumpen. Ik ben erg bezorgd over de gevolgen van medicijnresten in grond- en oppervlaktewater, en ook in mijn drinkwater. Ook maak ik mij zorgen dat door het stoppen van dit project er veel kennis verloren gaat bij het waterschap.” Deze hartenkreet kreeg Water Natuurlijk onlangs per mail toegestuurd. Een kort antwoord geven, lukt niet: het SLIK-project is een complex verhaal.

kringloopboer Erik Valk

Werkbezoek: goed gedrag belonen moet mogelijk worden

Hoe kun je zorgen voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten, en kun je goed gedrag belonen? Voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is dit een van belangrijk punt uit het programma voor de komende jaren. Om zicht te krijgen op hoe de regels in de praktijk uitpakken, gaat de fractie van Water Natuurlijk DODelta zaterdag 27 februari op werkbezoek bij kringloopboer Erik Valk. Leden van Water Natuurlijk en andere geïnteresseerden zijn welkom om aan te schuiven.