Nieuws

Update: Waterschapsbank moet topinkomens matigen

Op 14 september vergaderen de aandeelhouders van de Waterschapsbank. Op de agenda een volgens Water Natuurlijk Groot Salland veel te ruimhartig voorstel over de beloningsstructuur voor de directie. De fractie steunt daarom het Dagelijks Bestuur van Waterschap Groot Salland in zijn afwijzing van dit voorstel.

Hans de Jong tussen twee van de Zuid-Afrikaanse waterpartners.

Afrikaans bezoek voor Vechtsymposium

Afgelopen week ontving waterschap Groot Salland bezoek van de partners in Zuidelijke Afrika. Ze bezochten onder meer het Vechtsymposium in Duitsland. Ook ons DB-lid Hans de Jong was erbij. Hij blikt terug.

Kostentoedeling: hoe kan het eerlijker?

Het voorstel voor de kostentoedeling dat 8 september is vastgesteld voor het fusiewaterschap, verschilt niet echt van die van de afzonderlijke waterschappen. Toch komen er flinke verschuivingen in de tarieven. In 2016 zal daarom een fundamentele discussie plaatsvinden om tot een eerlijke verdeling te komen.