Nieuws

Hans de Jong, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Mooie portefeuille voor Hans de Jong

Vooruitlopend op de formele benoeming op 4 jauari zijn deze week de portefeuilles verdeeld tussen de DB-leden. Hans de Jong van Water Natuurlijk zal zich de komende vier jaar onder meer bezighouden met veiligheid en duurzaamheid/innovatie.

ijsvogel

Nieuwe nestplaatsen voor ijsvogels Reest en Wieden

Waterschap Reest en Wieden hield 15 december de laatste bestuursvergadering. Daarin nam het bestuur een mooi besluit: voor elk jaar dat het Waterschap Reest en Wieden heeft bestaan, wordt een nieuwe nestplaats gemaakt voor de ijsvogel, het symbool van dit waterschap.