Nieuws

zetelverdeling Waterschap Groot Salland

Water Natuurlijk opnieuw grootste

De voorlopige verkiezingsuitslag is bekend: Water Natuurlijk is opnieuw de grootste partij vanWaterschap Groot Salland, ondanks het verlies van een zetel. Dat bleek donderdagavond. Maandag 23 maart om 10.00 uur stelt het Centraal Stembureau de definitieve uitslag vast.

waterberging Heino

Inspraak waterberging Heino van start

Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland heeft op 24 februari 2015 het projectplan waterberging Veldhoekerweg in Heino in ontwerp vastgesteld. Het ligt nu ter inzage. Reageren kan tot 28 april. Water Natuurlijk voorziet vooralsnog geen problemen. 

Stem groen!

Waarom zou ik moeten stemmen?

De uitgebreide vraag is: “De verkiezingen staan op stapel en woensdag mag ik een stem voor het bestuur van het waterschap uitbrengen. Ik merk dat ik erg veel moeite heb met deze verkiezingen. Begrijp niet dat een waterschap aan de burgers moet vragen wie ze in hun bestuur willen hebben. Begrijp ook niet wat politieke partijen doen in het bestuur van een waterschap. 

Hans de Jong heeft hart voor water.

Wij van Water Natuurlijk …..

De campagne loopt ten einde, morgen gaan de stembussen open. De afgelopen weken zijn onze kandidaten op veel plaatsen in Groot Salland geweest om te flyeren, en vooral om het gesprek aan te gaan. We hebben u persoonlijk ontmoet, of digitaal via Facebook of Twitter. We hebben veel vragen gekregen. Die hebben we allemaal beantwoord: persoonlijk, via e-mail, Facebook, Twitter of via de rubriek “De vraag van vandaag” op deze site.