Uit de fractie

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland

“Hanteer spelregels fusie niet te rigide”

In de bestuursvergadering van 12 maart heeft het bestuur van Groot Salland de spelregels voor investeringsbeslissingen in de aanloop naar de fusie vastgelegd. Brenda Vrieling van Water Natuurlijk heeft ervoor gepleit de spelregels niet al te rigide te hanteren om gebiedsprocessen niet onnodig te frustreren.

Water Natuurlijk blij dat nevengeul Vilsteren kan doorgaan.

Nevengeul Vilsteren kan toch doorgaan

Het project nevengeul Vilsteren is een onderdeel van de totale Vechtvisie. Doel: meer ruimte voor de afvoer van de Vecht realiseren in combinatie met een aantrekkelijke natuurlijke invulling van het landschap. Schoorvoetend ging het AB 5 februari akkoord met een extra krediet, zodat een bijzonder project toch kan doorgaan.