Verkiezingen 2023

Webinar gemist? Herkansing op 7 of 20 april

Heb je het webinar “De groene stem in het waterschap” van 30 maart gemist? Op 7 en 20 april gaat het in de herhaling! Water Natuurlijk vertelt je in dit webinar over wat een waterschap is en doet, welke rol Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur speelt, en wat de fractie daarvoor doet. En wat je moet doen om op de kandidatenlijst te komen voor de waterschapsverkiezingen in 2023.

verkiezingen

ProDemos-cursus Actief voor het waterschap

Vorige week berichtten we over het webinar “De groene stem in het waterschap” over de waterschapsverkiezingen in 2023 en de mogelijkheid om voor Water Natuurlijk op de kandidatenlijst te komen. Inmiddels is bekend dat Waterschap Drents Overijsselse Delta ook dit keer de uitgebreide cursus Actief voor het waterschap gratis aanbiedt aan de inwoners van zijn werkgebied.