evaluatie

Water Natuurlijk wil betrokkenheid inwoners ook buiten verkiezingstijd

Op 9 juli stond de evaluatie van de waterschapsverkiezingen op de agenda van het Algemeen Bestuur. Namens Water Natuurlijk bepleitte Tjoek Korenromp een betere afstemming met gemeenten over de bekendmaking van de uitslagen, een meer permanente campagne en meer inzet op diversiteit in het bestuur.

Brede taakopvatting voor zelfbewust en proactief waterschap 2025

Heeft de fusie tussen de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden opgeleverd wat we hadden verwacht, en hoe kijkt ‘de buitenwacht’ daartegenaan? Het rapport “Een blik van buiten: inspiratie voor het waterschap 2025” is het tastbare resultaat van een onderzoek door een externe commissie. Water Natuurlijk is blij met de aanbevelingen en voorgestelde acties.

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland

Evaluatie fusie mag nu wel klaar zijn

Op de agenda van het bestuur stond 26 september een voorstel om de fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest & Wieden te evalueren: is het proces goed verlopen, zijn er nog aanbevelingen? Een grotendeels uit externe partijen bestaande commissie zal dat onderzoek doen. Marion Wichard stemde in, maar niet helemaal van harte.