Actueel

Hoe zit het nou echt met de veiligheid van de dijken?

De dijken in Groot Salland zijn beter dan we eerst dachten, maar het is nog even afwachten of ze goed genoeg zijn volgens de nieuwe normen die in 2017 bekend worden. Water Natuurlijk heeft gepleit voor zorgvuldige communicatie over wat die technische feiten in de praktijk betekenen voor de bewoners achter die dijken.

Water Natuurlijk wil klare taal

Soms zit het mee, soms zit het tegen bij de kosten voor een project. In het eerste geval heet dat ‘verlaging van het krediet’, in het tweede geval noemt het bestuur dat ‘actualisatie van het krediet’. Verhullend taalgebruik waar Water Natuurlijk geen voorstander van is.