Water Natuurlijk DODelta

Brede steun coalitieakkoord

Het belangrijkste onderwerp van de eerste vergadering van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 4 januari was het coalitieakkoord 2016-2019. Er bleek brede steun voor het akkoord met het motto ‘Wonen, werken en natuur verbinden met water’.

Begroting 2016 vastgesteld

De begroting 2016 van Waterschap Drents Overijsselse Delta is vastgesteld. Nieuw beleid staat er nog niet in, de echte discussies moeten nog plaatsvinden. Gelukkig is wel de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor de allerlaagste inkomens overeind gebleven.

Jelmer Kloosterman, fractievolger Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Jelmer Kloosterman

Ik ben Jelmer Kloosterman (35), ik woon in Zwolle met Anne-Marie en onze twee jonge kinderen. Ik werk als coördinator vastgoedbeheer / vastgoedeconoom bij de Provincie Fryslân en in mijn vrije tijd ben ik graag aan het hardlopen, schaatsen of fietsen. Daarnaast ben ik bestuurslid van D66 Zwolle en ben ik actief in de Raad van Advies van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen.