Water Natuurlijk DODelta

activiteitenagenda Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Fractievergadering 16 maart

Op woensdagavond 16 maart vergadert de Water Natuurlijk-fractie in het Waterschapshuis in Zwolle. Op de agenda staat met name de voorbereiding van de AB-vergadering van 22 maart. Belangstellenden zijn welkom bij deze fractievergadering.

Goeie deal bij conferentie IJssel-Vechtdelta

Het hoogtepunt van de Werkconferentie IJssel-Vechtdelta op 9 maart was de ondertekening van de City Deal Klimaatadaptatie. Vijf gemeenten, het Rijk en drie waterschappen sloten deze samenwerkingovereenkomst. Doel: van elkaar leren bij het oplossen van de waterproblemen in de stad. DB-lid Hans de Jong vertegenwoordigde Waterschap DODelta bij de grappig vormgegeven ceremonie rond de ondertekening.