Nieuws

medicijnendoosjes

Komen er nu medicijnresten in mijn drinkwater?

“Ik hoorde dat de waterzuiveringsinstallatie SLIK, waarin 8 miljoen is geïnvesteerd, wordt stopgezet, omdat het te duur is, en dat de Isalaklinieken het afvalwater in de riolering dumpen. Ik ben erg bezorgd over de gevolgen van medicijnresten in grond- en oppervlaktewater, en ook in mijn drinkwater. Ook maak ik mij zorgen dat door het stoppen van dit project er veel kennis verloren gaat bij het waterschap.” Deze hartenkreet kreeg Water Natuurlijk onlangs per mail toegestuurd. Een kort antwoord geven, lukt niet: het SLIK-project is een complex verhaal.

kringloopboer Erik Valk

Werkbezoek: goed gedrag belonen moet mogelijk worden

Hoe kun je zorgen voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten, en kun je goed gedrag belonen? Voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is dit een van belangrijk punt uit het programma voor de komende jaren. Om zicht te krijgen op hoe de regels in de praktijk uitpakken, gaat de fractie van Water Natuurlijk DODelta zaterdag 27 februari op werkbezoek bij kringloopboer Erik Valk. Leden van Water Natuurlijk en andere geïnteresseerden zijn welkom om aan te schuiven.

Nieuw stelsel waterschapsbelasting?

Een commissie uit de Unie van Waterschappen gaat op zoek naar een nieuw belastingstelsel. Water Natuurlijk wil af van de onrechtvaardigheid in de belastingheffing zoals die nu geldt. De steden (inwoners en bedrijven) subsidiëren via de waterschapsheffingen de landbouw, en goed, op duurzaamheid gericht, gedrag wordt niet gestimuleerd. Dat moet anders, vindt Water Natuurlijk.

Brede steun coalitieakkoord

Het belangrijkste onderwerp van de eerste vergadering van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 4 januari was het coalitieakkoord 2016-2019. Er bleek brede steun voor het akkoord met het motto ‘Wonen, werken en natuur verbinden met water’.

Begroting 2016 vastgesteld

De begroting 2016 van Waterschap Drents Overijsselse Delta is vastgesteld. Nieuw beleid staat er nog niet in, de echte discussies moeten nog plaatsvinden. Gelukkig is wel de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor de allerlaagste inkomens overeind gebleven.