Uit de fractie

Hans de Jong, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Mooie portefeuille voor Hans de Jong

Vooruitlopend op de formele benoeming op 4 jauari zijn deze week de portefeuilles verdeeld tussen de DB-leden. Hans de Jong van Water Natuurlijk zal zich de komende vier jaar onder meer bezighouden met veiligheid en duurzaamheid/innovatie.