Uit de fractie

James van Lidth de Jeude

James van Lidth informateur Groot Salland

Direct na de installatie van de nieuwe bestuursleden op donderdag 26 maart is gestart met het opstellen van een bestuursakkoord. Water Natuurlijk heeft als grootste fractie het voortouw genomen, en James van Lidth als informateur voorgesteld. De fracties hebben het vertrouwen in hem uitgesproken.

Marion Wichard, fractievoorzitter Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Marion Wichard gekozen tot fractievoorzitter

De nieuwe fractie van Water Natuurlijk Groot Salland heeft Marion Wichard gekozen tot fractievoorzitter. Ze volgt daarmee Bert Hinnen op, die deze functie de afgelopen vier jaar vervulde. Hij heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe bestuursperiode.