Water Natuurlijk DODelta

Water Natuurlijk ziet graag dat mensen genieten van water, zoals deze spelende kinderen.

Water-inspiratie voor verkiezingsprogramma’s

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta wil graag dat water een prominente plek krijgt in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Daarom geeft de fractie tips over wat gemeenten kunnen doen voor schoon, gezond en aantrekkelijk water. Interessant voor elke partij die hart heeft voor natuur, milieu en landschap!

Water Natuurlijk Groot Salland blij met nieuw beleid stedelijk water,

Water Natuurlijk juicht subsidieregeling Klimaatactieve Stad toe

Binnenkort kunnen inwoners van Waterschap Drents Overijsselse Delta subsidie krijgen voor projecten die inspelen op de klimaatverandering in steden en dorpen. Buurtverenigingen en wijkinitiatieven kunnen een bijdrage krijgen van maximaal € 5.000. Water Natuurlijk is daar erg blij mee. Zo krijgt een van onze belangrijkste agendapunten vorm.