Water Natuurlijk DODelta

Antje Kingma en de vissers in de Vecht

Wijzer over water: over vismigratie, looprecht en meer

Onlangs heeft de fractie van Water Natuurlijk in samenwerking met de fracties Natuur Geborgd en PvdA, een ‘stadsdijkwandeling’ georganiseerd: een korte bijeenkomst voor een kleine groep ‘natuurrelaties’ op een locatie waar zichtbaar is welke vraagstukken spelen voor het waterschap. Dat smaakt naar meer.

Bas Woning (r) gidst een groep AB-leden en andere bestuurders langs de punten waar in Kampen de waterkering wordt getest.

Ramptoeristen bij hoog water in Kampen

Als het een echte ramp was geweest, was dat natuurlijk wat we woensdag 27 september waren: ramptoeristen die eens komen kijk hoe het stijgende water Kampen dreigt te overstromen. Gelukkig was het een oefening.

In God We Trust van de Spacecowboys bij de IJsselbiënnale 2017.

Nog één keer: de IJsselbiënnale

De IJsselbiënnale is op 24 september afgesloten. Water Natuurlijk was enthousiast over deze manifestatie. Fractielid Piet de Noord vroeg het Dagelijks Bestuur om bij de volgende IJsselbiënnale van te voren mee te denken met de organisatie én de kunstenaars. Zo zouden mogelijk kunstwerken gemaakt kunnen worden die kunnen blijven staan.