Nieuws

Piet de Noord en Bert Hinnen in gesprek tijdens de excursie 'beheer en onderhoud".

Beheer en onderhoud in de praktijk

Op 23 september nam de fractie van Water Natuurlijk deel aan een werkbezoek voor AB-leden van waterschap Drents Overijsselse Delta rond het thema ‘beheer en onderhoud’. Doel: leren van de praktijkervaringen om beter gefundeerd te kunnen beslissen over nieuw beleid.