Nieuws

‘Onzichtbare’ dijk in Zwolle op de schop

Het Waterschap DODelta houdt 7 april een inloopbijeenkomst voor inwoners van Holtenbroek over het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. Water Natuurlijk is blij dat de inwoners al in een vroeg stadium betrokken worden bij het nadenken over de verschillende alternatieven.

Water Natuurlijk vult commissies in

Het waterschap gaat dit jaar experimenteren met een nieuwe vorm van commissievergaderingen. Alle vergaderingen van de drie commissies en de themabijeenkomsten zijn openbaar; de voorzitters zijn leden van het Algemeen in plaats van het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk heeft Bert Hinnen aangedragen als commissievoorzitter.

activiteitenagenda Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Fractievergadering 16 maart

Op woensdagavond 16 maart vergadert de Water Natuurlijk-fractie in het Waterschapshuis in Zwolle. Op de agenda staat met name de voorbereiding van de AB-vergadering van 22 maart. Belangstellenden zijn welkom bij deze fractievergadering.

Goeie deal bij conferentie IJssel-Vechtdelta

Het hoogtepunt van de Werkconferentie IJssel-Vechtdelta op 9 maart was de ondertekening van de City Deal Klimaatadaptatie. Vijf gemeenten, het Rijk en drie waterschappen sloten deze samenwerkingovereenkomst. Doel: van elkaar leren bij het oplossen van de waterproblemen in de stad. DB-lid Hans de Jong vertegenwoordigde Waterschap DODelta bij de grappig vormgegeven ceremonie rond de ondertekening.