Nieuws

Webcasting bij het waterschap

In het nieuwe pand van het Waterschap wordt de vergaderzaal ingericht met een installatie die het mogelijk maakt om vergaderingen rechtstreeks uit te zenden via internet. Water Natuurlijk staat hier positief tegenover, en heeft ingestemd met de investering.

Bert Hinnen van Water Natuurlijk is voorzitter van de Commissie Watersysteem en Waterveiligheid

Eerste openbare commissievergadering

Het fusiewaterschap DODelta heeft openheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom zijn nu ook de commissievergaderingen en themabijeenkomsten openbaar. De allereerste commissievergadering-nieuwe-stijl vond 12 april plaats, onder voorzitterschap van Bert Hinnen.

Hans de Jong van Water Natuurlijk plaatst een deel van de nieuwe brug bij de Vreugderijkerwaard.

Sobere brug toch heel bijzonder

Hans de Jong mocht onlangs namens het waterschap het klusje klaren: het eerste deel van de brug over de toekomstige nevengeul bij de Vreugderijkerwaard op z’n plek hijsen.

impressie werkconferentie IJssel-Vechtdelta 9 maart 2016

Werkconferentie IJssel-Vechtdelta in beeld

Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven: dat was het thema van de werkconferentie IJssel-Vechtdelta die 9 maart in Zwolle plaatsvond. Op de website van de provincie Overijssel is de conferentie in beeld gebracht.

Particulieren kunnen blauwe diensten leveren aan het waterschap, bijvoorbeeld bij het beheer van sloten.

Waterschap start met Blauwe Diensten

Niet alles wat nodig is om de doelen van het waterschap te realiseren, hoeft het waterschap zelf te doen. Ook particulieren en organisaties van bijvoorbeeld boeren of natuurorganisaties kunnen diensten kunnen leveren, zoals het beheren van slootranden. Water Natuurlijk juicht toe dat het waterschap nu werk gaat maken van deze ‘blauwe diensten’.