Nieuws

Geanimeerde conferentie Grip op medicijnresten

Het afvalwater kan in de zuiveringsinstallaties in het algemeen goed schoongemaakt worden. Maar resten van medicijnen, die via de urine in het riool terecht komen, vormen een toenemend probleem. Onderzoek toont aan dat mensen best bereid zijn mee te werken aan schoner water, als hen dat gevraagd wordt.

Hans de Jong, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Mooie portefeuille voor Hans de Jong

Vooruitlopend op de formele benoeming op 4 jauari zijn deze week de portefeuilles verdeeld tussen de DB-leden. Hans de Jong van Water Natuurlijk zal zich de komende vier jaar onder meer bezighouden met veiligheid en duurzaamheid/innovatie.