Uit de fractie

Eerste fractievergadering van 2018

Op woensdag 31 januari om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de eerste keer in 2018.  Op de agenda staat onder meer de voorbereiding van de AB-vergadering van het Waterschap op  6 februari, waar het toekomstige belastingstelsel een van de belangrijke onderwerpen is. 

Stem groen!

Waterschap trekt geld uit voor verkiezingen 2019

De communicatie over de verkiezingen moet na de jaarwisseling al opgepakt worden. Om te beginnen moeten onze inwoners weten dat ze zich kandidaat kunnen stellen. Water Natuurlijk was tevreden met de voorgestelde aanpak die 19 december op de agenda van het AB stond. Een werkgroep uit het Algemeen Bestuur houdt een vinger aan de pols.

windturbine

Energieneutraal zonder gebakken lucht

Energieneutraal zijn in 2025. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, want het kan behoorlijk wat tijd kosten voordat een maatregel ook effectief is. Maar het streven ís er, en Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat het waterschap er alles aan doet om de energiedoelen op tijd te halen.

Laatste fractievergadering van 2017

Op woensdag 13 december om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de laatste keer in 2017. Belangrijkste onderwerp op de agenda is de voorbereiding van de AB-vergadering van het Waterschap op 19 december.

“Laat zien wat je doet aan duurzaamheid”

Hoe laten we onze inwoners zien wat het waterschap doet aan duurzaamheid, met welk resultaat, en niet in de laatste plaats met wie die resultaten worden bereikt? Water Natuurlijk stelde tijdens de Algemene Beschouwingen voor om jaarlijks een duurzaamheidsverslag op te stellen. Het Dagelijks Bestuur nam die suggestie over.