Uit de fractie

Extra AB-vergadering 8 september

Op 8 september is er een extra vergadering van het Algemeen Bestuur ingelast. Dit geldt ook voor het bestuur van Waterschap Reest en Wieden. De locatie voor beide vergaderingen is dezelfde: het waterschapskantoor in Meppel.

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland

Fusie is een feit

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is een feit. Of in elk geval bijna: de Drentse Staten hebben afgelopen woensdag groen licht gegeven voor de fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden.

schouwpad

Wandelen over schouwpaden: wel of niet?

Het is een van de topprioriteiten van Water Natuurlijk, het openstellen van de schouwpaden. De evaluatie van het beleid op dit punt kon dus rekenen op warme aandacht van de fractie van Water Natuurlijk. Aanbeveling van de fractie: focus op de kansen, niet op wat fout zou kunnen gaan.