Uit de fractie

GBLT

GBLT gaat dienstverlening verbeteren

De vraag die Water Natuurlijk in het AB van 25 juni wilde stellen over het GBLT werd vrijwel overbodig door de mededeling die DB-lid Jan Oggel deed over de ontwikkelingen bij de belastinginner voor het Waterschap. Hieruit blijkt dat GBLT wil investeren in onder meer een flinke verbetering van het klantencontactcentrum.

Hans de Jong, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk tevreden over coalitieakkoord

Op 13 mei wordt het coalitieakkoord van Water Natuurlijk, CDA, VVD en de fractie Gebouwd gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. Water Natuurlijk is tevreden over het bereikte resultaat en hoopt op brede instemming voor de inhoud en de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur. Voor Water Natuurlijk is dat opnieuw Hans de Jong.