Nieuws

“Laat zien wat je doet aan duurzaamheid”

Hoe laten we onze inwoners zien wat het waterschap doet aan duurzaamheid, met welk resultaat, en niet in de laatste plaats met wie die resultaten worden bereikt? Water Natuurlijk stelde tijdens de Algemene Beschouwingen voor om jaarlijks een duurzaamheidsverslag op te stellen. Het Dagelijks Bestuur nam die suggestie over.

Stroompje in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterkwaliteit blijft bron van zorg

De kwaliteit van het water blijft een bron van zorg. Er zitten teveel ‘vreemde’ stoffen in het water, zoals microplastics en medicijnresten, maar ook bestrijdingsmiddelen. Bij de Algemene Beschouwingen bepleitte Water Natuurlijk een onderzoek naar maatregelen in de ‘haarvaten’ van het watersysteem.