Nieuws

Waterschap wordt ambassadeur voor kievitsbloem

Het mocht niet leiden tot uitbreiding van de formatie of inzet van middelen: onder die voorwaarden wilde de meerderheid van het Algemeen Bestuur 27 november wel akkoord gaan met de motie van Water Natuurlijk. Die stelde voor dat het waterschap zich zou aanmelden als ambassadeur bij Heel Drenthe Zoemt, met als symbool de kievitsbloem.

Fractie vergadert 21 november over begroting waterschap

De fractievergadering op woensdag 21 november is voor het overgrote deel gewijd aan de voorbereiding van de begrotingsvergadering van het AB op 27 november. Wie meer wil weten over de waterschapsfinanciën is ook welkom bij de Deltabijeenkomst van het waterschap zelf op dinsdag 20 november. Dan wordt technische uitleg gegeven over de stukken.

Waterschapszorg in stappen

Het draaiboek voor de waterschapszorg had het AB al in juli vastgesteld, in de vergadering van 16 oktober zou het alleen gaan om de financiering van dit omvangrijke programma. Dat ging niet zonder discussie. Water Natuurlijk wilde meer bestuurlijke aandacht voor biodiversiteit. Ook wilde de fractie niet zonder meer een mandaat voor bijna 15 miljoen euro afgeven aan het Dagelijks Bestuur.