Uit de fractie

Nijeveen-Kolderveen - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Werk-met-werkvoordeel bij Nijeveen-Kolderveen

Bij het project Nijeveen-Kolderveen kan een ton worden bespaard door aan te sluiten bij het provinciaal onderhoud. Water Natuurlijk-woordvoerder Obe Brandsma stemde in met de versnelde uitvoering, op voorwaarde dat de verdere uitwerking van het plan niet leidt tot verdroging in De Wieden.

Bestuursrapportage Waterschap Drents Overijsselse Delta

Eerste bestuursrapportage vastgesteld

Twee keer per jaar rapporteert het Dagelijks Bestuur van het waterschap over de voortgang van de uitvoering van de plannen. Daarvoor is er de bestuursrapportage. De eerste vanhet nieuwe waterschap zag er goed uit: een helder overzicht van de stand van zaken, met een goede toelichting als er iets anders liep dan gepland. Piet de Noord was er namens de fractie van Water Natuurlijk dan ook tevreden over.

Slibgisting Zwolle - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Krediet slibgisting Zwolle toch akkoord

Water Natuurlijk heeft in de vergadering zeer kritisch gereageerd op het voorstel om het krediet voor de uitbreiding van de slibgistingsinstallatie in Zwolle drastisch te verhogen. Woordvoerder Bert Hinnen ging uiteindelijk akkoord na de toezegging dat het aanbestedingsvraagstuk in zijn algemeenheid in het AB terugkomt.