Uit de fractie

Water Natuurlijk vindt watereducatie belangijk.

Waterschap gaat de scholen in

Nederlanders weten te weinig over het werk van waterschappen. En ze zijn zich onvoldoende bewust van de inspanningen die nodig zijn voor goed waterbeheer. Educatie is een belangrijk middel om aan die kennis en dat bewustzijn te werken. Daarom was het Uitvoeringskader Educatie een belangrijk agendapunt op de laatste AB-vergadering van het jaar 2016.

Laatste fractievergadering 2016

Op woensdag 14 december om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de laatste keer in 2016. De fractie voorbereidt daarin de AB-vergadering van het Waterschap voor, waar de aanpak van medicijnresten op de agenda staat.