Uit de fractie

Piet de Noord vice-voorzitter auditcommissie

De auditcommissie van Waterschap Drents Overijsselse Delta was voor het eerst bijeen. De vijf leden kozen uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter.  Op voorstel van Henk Holtmaat (CDA) werd Jan Visscher (SGP) gekozen als voorzitter en Piet de Noord (Water Natuurlijk) als vice-voorzitter. De commissie pakt haar taak voortvarend op.