Uit de fractie

Begroting 2016 vastgesteld

De begroting 2016 van Waterschap Drents Overijsselse Delta is vastgesteld. Nieuw beleid staat er nog niet in, de echte discussies moeten nog plaatsvinden. Gelukkig is wel de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor de allerlaagste inkomens overeind gebleven.