Uit de fractie

Particulieren kunnen blauwe diensten leveren aan het waterschap, bijvoorbeeld bij het beheer van sloten.

Beheer en onderhoud: zó moet het niet

Waterschap Groot Salland stelde in 2008 een visie vast op het beheer en onderhoud van watergangen, in de wandeling B&O visie genoemd. Het werd tijd voor een evaluatie. Het evaluatierapport stond op de agenda van het Algemeen Bestuur van 19 november. Eerlijk en hard, zo kwalificeerde Piet de Noord het rapport namens Water Natuurlijk. Het beleid is veel te veel van bovenaf gedropt, er is te weinig naar de betrokkenen geluisterd, en daardoor zijn er forse inschattingsfouten gemaakt.

Het kalf Berap

“Berap is een kalf”

De bestuursrapporage die in de AB-vergadering van 19 november op de agenda stond, gaf nauwelijks aanleiding tot opmerkingen. Behalve dan dat ‘berap’ een vreselijke afkorting is. En de naam van een kalf.

Overeenstemming begroting 2016

Er is brede overeenstemming over de begroting 2016 van het nieuwe waterschap. Beide Algemeen Besturen, van Waterschap Reest en Wieden en van Waterschap Groot Salland hebben positief geadviseerd. Er wordt 5,8 miljoen euro ingezet vanuit de reserves. Water Natuurlijk wilde nu nog geen besluit over het inzetten van de reserves in de jaren ná 2016, en in beide waterschappen waren de andere fracties het daarmee eens. Dat bleek in de AB-vergadering van 3 november.

Hans de Jong, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Hans de Jong opnieuw kandidaat DB-lid

De vijf partijen die in september de coalitieonderhandelingen zijn gestart, zijn het met elkaar eens geworden. Er ligt een akkoord en de kandidaten voor het dagelijks bestuur van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta zijn bekend. Voor Water Natuurlijk is Hans de Jong opnieuw kandidaat.

Samenwerking Rivus

Samenwerking in Rivus meer dan besparing

Met samenwerking in de waterketen wil Waterschap Groot Salland de uitgaven met 6 miljoen per jaar verminderen. Dat is mooi, maar uiteindelijk moet niet besparing het hoofddoel zijn, maar een duurzame waterketen die waarde toevoegt, vond Lisa de Groot in de AB-vergadering van 29 oktober.