Uit de fractie

In God We Trust van de Spacecowboys bij de IJsselbiënnale 2017.

Nog één keer: de IJsselbiënnale

De IJsselbiënnale is op 24 september afgesloten. Water Natuurlijk was enthousiast over deze manifestatie. Fractielid Piet de Noord vroeg het Dagelijks Bestuur om bij de volgende IJsselbiënnale van te voren mee te denken met de organisatie én de kunstenaars. Zo zouden mogelijk kunstwerken gemaakt kunnen worden die kunnen blijven staan.

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland

Evaluatie fusie mag nu wel klaar zijn

Op de agenda van het bestuur stond 26 september een voorstel om de fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest & Wieden te evalueren: is het proces goed verlopen, zijn er nog aanbevelingen? Een grotendeels uit externe partijen bestaande commissie zal dat onderzoek doen. Marion Wichard stemde in, maar niet helemaal van harte.