Nieuws

Laatste fractievergadering 2016

Op woensdag 14 december om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de laatste keer in 2016. De fractie voorbereidt daarin de AB-vergadering van het Waterschap voor, waar de aanpak van medicijnresten op de agenda staat.

Water Natuurlijk akkoord met béétje hoger weerstandsvermogen

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een algemene reserve van € 5,7 miljoen. Dat geld is nodig om onverwachte tegenvallers op te vangen. Nu de financiële risico’s, vooral door de grote dijkverbeteringen toenemen, wil het Dagelijks Bestuur dat bedrag verhogen tot € 6,18 miljoen. Water Natuurlijk kan daarmee instemmen, maar waarschuwt wel dat we niet te veel moeten oppotten.

Waterschap krijgt dikke voldoende op rapport

Negen maanden na de fusie kun je vaststellen dat Waterschap Drents Overijsselse Delta goed op koers ligt. Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage, waarin de ontwikkelingen tot en met september zijn beschreven. Vooral de betere inzet van de deskundigheid van het eigen personeel valt bij Water natuurlijk in goede aarde. Waarschijnlijk kan het jaar worden afgesloten met een positief resultaat van € 2,3 miljoen.